30 Apr

Co się stanie z naszymi niewykorzystanymi środkami na portalu Viatoll, jeżeli już korzystamy z nowego rozwiania e-TOLL? To pytanie pojawia się coraz częściej, a my udzielimy na nie odpowiedzi. 

Użytkownik, który zarejestruje się w nowym systemie e-TOLL przed wyłączeniem viaTOLL i jednocześnie złoży wypowiedzenie do umowy viaTOLL w trybie przedpłaty (pre-paid), uzyska zwrot środków z tytułu niewykorzystanego salda na umowie lub zwrot z tytułu wpłaconej kaucji za urządzenie pokładowe viaBOX tą samą metodą płatności, którą wpłata została uiszczona. W przypadku braku możliwości zwrotu tą samą metodą, środki zostaną zwrócone na wskazany przez użytkownika numer rachunku bankowego. 


Użytkownik ma prawo również złożyć dyspozycję przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL (niewykorzystanego salda i kaucji za urządzenie pokładowe viaBOX), pod warunkiem zarejestrowania się w nowym systemie e-TOLL i wskazania w dyspozycji numeru konta rozliczeniowego wygenerowanego w trakcie rejestracji, na które środki powinny zostać przeksięgowane.


Bardzo ważna informacja.

Użytkownik będzie miał 12 miesięcy od wygaszenia systemu viaTOLL na złożenie dyspozycji zwrotu lub przeksięgowania środków.

Warunkiem zwrotu lub przeksięgowania środków jest złożenie pisemnej dyspozycji przez użytkownika. 

W przypadku przeksięgowania koniecznym jest wskazanie numeru konta rozliczeniowego w e-TOLL, na które środki powinny zostać przeksięgowane. 

W przypadku zwrotu, koniecznym jest wpisanie przez użytkownika danych potrzebnych do zwrotu tj. numeru rachunku bankowego i danych właściciela rachunku, a w przypadku przelewów zagranicznych dodatkowo wskazanie: nazwy banku, IBAN, kraju i SWIFT oraz adresu właściciela rachunku. 


Dyspozycję będzie można złożyć w Miejscach Obsługi Klienta, a po wyłączeniu viaTOLL, pozarejestrowaniu w e-TOLL dodatkowo za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta.