01 Mar

Czy po wyczerpaniu środków na koncie przedpłaconym mogę kontynuować podróż i uregulować należność później?


W przypadku, gdy na koncie rozliczeniowym nie ma środków na pokrycie kosztów przejazdu drogą płatną przez użytkownika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty elektronicznej przez zasilenie swojego konta w IKK, przed rozpoczęciem przejazdu po drodze płatnej. 


Brak środków może on uzupełnić nie później niż do 3 dni roboczych po zakończeniu przejazdu.

Po tym czasie może pojawić się kara ze strony KAS.