12 May

Każdy z dostawców urządzeń GPS typu ZSL / OBU musi przejść testy przejazdowe z pozytywnym rezultatem. Dopiero po tych testach może rozpocząć proces uruchamiania usługi e-TOLL dla swoich klientów. Dla wielu dostawców urządzeń GPS jest to najtrudniejszy element, czy ich urządzenie się sprawdzi?


Celem testów przejazdowych jest sprawdzenie poprawności wykrywania zdarzeń typu przejazd przez Bramownice Wirtualne na podstawie lokalizacji położenia wysyłanych przez urządzenie OBU/ZSL. 

Sprawdzenie odbywa się na podstawie wykonanych przez pojazdy z aktywnymi urządzeniami dwóch wyznaczonych tras: 

- Trasa nr 1 w relacji Warszawa – Legnica – Warszawa, 

- Trasa nr 2 w relacji Warszawa - Modlin – Warszawa.

Warunkiem koniecznym przeprowadzenia testów w każdym pojeździe biorącym udział w sprawdzeniu jest działające, włączone urządzenie OBU/ZSL. Urządzenie powinno być stale podłączone do źródła zasilania podczas testów. Urządzenie powinno przed właściwym testem odbierać sygnały GPS (po uruchomieniu OBU/ZSL).


Test przejazdowy jest wykonany na następujących zasadach: 

- jeden pojazd wyposażony w maksymalnie (zalecenie nie wymóg) 2 różne typy testowe urządzeń OBU/ZSL; 

- każdy typ urządzenia musi być reprezentowany przez 3 egzemplarze urządzeń, co daje maksymalnie 9 urządzeń w pojeździe; 

- w trakcie testu pojazd dokonuje przejazdu każdą z dwóch wyznaczonych tras dwukrotnie w obu kierunkach lub, dwa pojazdy, każdy wyposażone w maksymalnie (zalecenie nie wymóg) 2 różne typy testowe urządzeń OBU/ZSL;

- w trakcie testu każdy pojazd dokonuje przejazdu jedną z wyznaczonych tras dwukrotnie w obu kierunkach, łącznie mają być wykonane 4 przejazdy w obu kierunkach, po dwa przejazdy na każdą z tras.

Po zakończeniu testów każdy z operatorów oczekuje około tygodnia na wynik testów. Takie testy z wynikiem pozytywnym przeszła także firma TEKOM Technologia.

Źródło:  Informacja na temat sposobu przeprowadzania testów integracyjnych dla Operatorów v6.0 Informacja_na_temat_sposobu_przeprowadzania_testów_integracyjnych_dla_Operatorów_v60.zip 0.58MB