15 Feb

System e-TOLL działa od czerwca 2021 r. jednak zdarza się w wyniku kontroli mobilnych przez GITD lub Służbę Celno-Skarbową na Przewoźników są nałożone kary administracyjne wynikające z braku dostępnej trasy w systemie kontrolnym.

Poniżej pokażemy jak się odwołać i nie otrzymać kary administracyjnej, do odwołania będziemy potrzebować potwierdzenia płatności za wykonany przejazd.

Odwołanie działają tylko w sytuacji gdy:

✅ mamy założone konto internetowe na portalu e-TOLL

✅ prawidłowo dodaliśmy pojazd do systemu e-TOLL

✅ do pojazdu jest przypisany numer biznesowy urządzenia GPS OBU/ZSL i urządzenie jest aktywowane

✅ urządzenie GPS jest sprawne i prawidłowo wysyła dane


Wygenerowanie noty obciążeniowej na portalu IKK

Kiedy dostępna jest nota obciążeniowa?

Nota obciążeniowa dostępna najwcześniej 7 -go dnia kolejnego miesiąca. Np: nota obciążeniowa z a miesiąc listopad 2021 r., będzie dostępna na portalu IKK dopiero po 7 grudnia 2021 r.

  1. Logujemy się na portalu https://etoll.gov.pl 
  2. Przechodzimy do zakładki ZARZĄDZANIE PODMIOTEM
  3. Dalej wybieramy zakładkę NOTY
  4. Wybieramy KONTO ROZLICZENIOWE
  5. Klikamy przycisk w prawym dolnym rogu POKAŻ WYNIKI
  6. Dalej rozwijamy miesiąc grudzień 2021 r. - pobieramy notę za miesiąc listopad 2021 r. Nota obciążeniowa zawiera dane nt. przejazdów z miesiąca poprzedzającego dla wszystkich aut. Oznacza to, że nota opisana w systemie jako np. grudzień zawiera dane z przejazdów zrealizowanych w listopadzie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż noty wystawiane są do 7-go dnia każdego miesiąca.
  7. Pobieramy notę obciążeniową, klikamy na przycisk Rozwiń, a następnie klikamy na przycisk  znajdujący się obok nazwy pliku np. ETC_PRE_85734_12_2021.pdf noty obciążeniowej.

Plik drukujemy i możemy na jego podstawie, gdzie jest widoczny nasz przejazd odwołać się od kary administracyjnej.

W pliku widoczny jest nasz przejazd z 17 i 18 listopada 2021 r. dla pojazdu WR 5994X nr biznesowy Z21-FW17GN-6.ŹRÓDŁO: https://support.tekom.pl/portal/pl/kb/articles/jak-odwołać-się-od-kary-administracyjnej-e-toll