Nowy system działa na zasadzie przekazywania lokalizacji.

W tym celu niezbędne jest urządzenie (telefon lub OBU/ZSL), które przesyła dane lokalizacyjne (pozycje GPS) za pomocą internetu (karty SIM).


Od 2 tygodnia czerwca 2021r. to użytkownicy wybiorą w jaki sposób przekażą dane lokalizacyjne do do systemu e-TOLL.

Możliwości jest wiele:
- bezpłatna aplikacja e-TOLL PL od MF i KAS, którą należy zainstalować na telefonie,
- system lokalizacyjny GPS w postaci urządzenia przenośnego OBU,
- system lokalizacyjny GPS w postaci urządzenia zainstalowanego na stałe w pojedzie ZSL.
Viatoll - system radiowy DSRC z wykorzystywaniem bramownic, na których pobierana była opłata.

e-TOLL - system wykorzystujący dane geolokalizacyjne, bez potrzeby "odbijania" się urządzenia na bramownicy.
W przypadku zastosowania urządzenia ZSL jest ono podłączone trwale do instalacji pojazdu. Kierowca nie musi posiadać aplikacji i pamiętać o jej uruchomieniu jak korzysta z dróg płatnych, urządzenie ZSL działa cały czas.

Kolejnym elementem jest informowanie użytkowników czy dane są przesyłane prawidłowo do systemu e-TOLL, system MyCar w razie problemów z urządzeniem poinformuje użytkownika o tym za pomocą PUSH, mail lub opcjonalnie SMS (powiadomienia SMS są dodatkowo płatne).

Urządzenia ZSL są również rozbudowane o inne elementy, takie jak:
- pomiar paliwa z komputera pojazdu CAN lub opcjonalnie z sond paliwa,
- podłączenie do tachografu cyfrowego,
- rozbudowany moduł raportów,
- wiele platform dostępu do danych desktop, www, aplikacje mobilne,
- opcjonalnie podłączenie do dodatkowych czujników pojazdu np: HDS, Kiper i innych.
Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/e-toll-system-poboru-oplaty-elektronicznej-kas
Urządzenie ZSL, czyli zewnętrzny system lokalizacyjny jest na stałe zamontowane w pojeździe.

Urządzenie OBU On-Board-Unit jest to urządzenie przenośne np: do złącza OBD lub pod zapalniczkę.
Opłata będzie realizowana na podstawie lokalizacji z aplikacj mobilnej lub urządzeń ZSL / OBU.  Użytkownicy będą musieli się zarejestrować firmę i pojazdy na stronie https://etoll.gov.pl i tam z poziomu Internetowego Konta Klienta będą mieli dostęp do:

- rejestracji w e-TOLL, bez konieczności zawierania umowy,
- zarządzać użytkownikami w tym m.in. nadawać dostępy pełnomocnikom i pracownikom o różnych profilach, np.: administrator, księgowy, kierowca,
- realizacji płatności i doładowania konta, w tym m.in.: płatności on-line, szybkie przelewy, BLIK, płatności kartą płatniczą/flotową,
- obliczać koszt przejazdu oraz minimalną wysokość zabezpieczenia,
- zdefiniować stałe, automatyczne doładowania konta o wybranych parametrach
- zarządzać powiadomieniami,
- kontaktować się z operatorem systemu e-TOLL lub składać reklamacje z użyciem dedykowanych formularzy.

Na ten moment to jedyne informacje.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/internetowe-konto-klienta
Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL zostanie, jako opcja, wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL, czyli już w czerwcu 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/system-e-toll-coraz-blizej-poznaj-glowne-zalozenia
Dane w systemie e-TOLL będą przetwarzane na podstawie i w granicach ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla poboru opłat drogowych. Administratorem danych, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie e-TOLL jest szef KAS. Weryfikacja danych geolokalizacyjnych i usuwanie zbędnych danych będzie prowadzona nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. System nie będzie gromadził danych geolokalizacyjnych spoza płatnych odcinków dróg.
Jedną z planowanych metod uiszczenia opłat przez użytkowników pojazdów lekkich jest zakup biletu autostradowego. Do takiego zakupu nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. Z punktu widzenia ochrony prywatności jest to rozwiązanie ograniczające do minimum zakres przetwarzanych danych.
Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą będzie spoczywał na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu.
Dla użytkowników pojazdów ciężkich oraz użytkowników samochodów osobowych wnoszących opłatę elektroniczną, zostaną udostępnione dedykowane pasy wjazdowe i wyjazdowe na autostradach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/system-e-toll-coraz-blizej-poznaj-glowne-zalozenia

W aplikacjach MyCar użytkownik będzie decydował kiedy przesyła dane do systemu opłat drogowych, będzie mógł je wyłączyć jeżeli pojazd będzie poruszał się odcinkiem niepłatnym.
System e-TOLL ma dostęp tylko do danych z terenu Polski oraz z sieci dróg płatnych, pozostałe dane są odrzucane. Nie są zapisywane w systemie e-TOLL, można to zobaczyć na przykładzie aplikacji e-TOLL.
TAK, jednak tylko urządzenia iTEK, ze względu na wymagania co do jakości przesyłania danych.

Jeśli nie wiesz jakie masz urządzenia skontaktuj się z nami + 48 609 111 114 lub napisz etoll@tekom.pl
Nie wszystkie firmy dostarczające systemy GPS będą integrować się z system e-TOLL.

Dostawca urządzeń ZSL i OBU musi pozytywnie przejść testy przejazdowe i otrzymać zgodę Krajowa Administracji Skarbowej na integrację z systemem e-TOLL.

Aktualny wykaz firm jest dostępny na stronie www.etoll.gov.pl
OBU https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urządzenia/obu/
ZSL https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urządzenia/zsl/ 
Jest to system, który bazuje na wielu założeniach z systemu SENT-GEO, m.in. wysyłaniu lokalizacji pojazdu.

Jednak są to dwa różne systemy.
W chwili obecnej nie mamy zbyt wielu informacji jakie urządzenia EETS i w jaki sposób będą działać w nowym systemie e-TOLL.

Informacje na dzień 15 kwietnia 2021r.

Lista aktualnych dostawców urządzeń GPS do systemu e-TOLL dostępna na stronie MF.
Szef KAS informuje, że jest obecnie na końcowym etapie przygotowywania rozporządzenia, które umożliwi dostawcom kart flotowych bezpośrednią integrację usługi FCI z nowym systemem poboru opłat drogowych e-TOLL.
  • Rozpoczęcie świadczenia tej usługi planowane jest na 1 lipca 2022 r.
  •  Do tego czasu jedyną możliwością połączenia z e-TOLL będzie świadczenie usług za pośrednictwem integratora – konsorcjum PolCam Systems i Hilltech.
  • Każdy Dostawca, który będzie zainteresowany przystąpieniem do bezpośredniej integracji z Szefem KAS, zobowiązany będzie do realizacji zadań określonych w harmonogramie.
  • Harmonogram procesu integracji bezpośredniej został zaprezentowany poniżej.

Źródło: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/aktualnosci/informacje-dla-operatorow-kart-flotowych/