KONTAKT


  • Tekom Technologia ul. Ludwikowska 17 26-600 Radom

Dostawcą urządzeń jest firma TEKOM TECHNOLOGIA www.tekom.pl W chwili obecnej zakup urządzeń ZSL i OBU jest możliwy tylko poprzez kontakt telefoniczny lub przesłanie formularza do nas.


*
*
*
*