Rozpoczęcie procesu rejestracji na stronie www.etoll.gov.pl w drugiej połowie maja