Urządzenia OBU i ZSL firmy TEKOM działają w e-TOLL.